ŠKOLENÍ - Realitní makléř Profesional

Jedná se komplexní vyškolení realitního makléře ve všech podstatných oblastech jeho působení. Všechny tři kursy dopodrobna rozebírají danou problematiku a odpovídají na s ní související otázky nemovitostního trhu.

1) Právo, daně, katastr nemovitostí

Školení si klade za cíl zvýšit odbornou úroveň realitního makléře v uvedených oblastech: věcná práva, specifické případy nabývání vlastnictví, Kupní smlouva Smlouva o smlouvě budoucí, Reservační smlouva, katastr nemovitostí – principy fugování a dokumenty

- Cena školení: 8.990,-Kč samostatně, při objednávce 2/3 cena 7.490,-Kč, při objednávce 3/3 cena 5.990,-Kč
- Doba trvání: 40 hodin (5 dnů)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 12

2) Byty, pozemky, investice

Školení se zabývá jednotlivými druhy nemovitostí (domy, byty, pozemky) z hlediska jejich funkčního využití (velikost, dispozice, orientace, dostupnost, atd...) i z pohledu růstu hodnoty investice v čase a zohledňuje tato kritéria při co možná nejefektivnějším prodeji.

- Cena školení: 8.990,-Kč samostatně, při objednávce 2/3 cena 7.490,-Kč, při objednávce 3/3 cena 5.990,-Kč
- Doba trvání školení: 40 hodin (5 dnů)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 12

3) Obchodní taktiky

Školení s důrazem na obchodní taktiky, verbální a neverbální komunikaci s klientem, schopnost vést produktivní rozhovor a naslouchat, rozvoj makléřovy osobnosti. Podrobně je zde analyzován vztah makléř - klient, realitní kancelář – klient, makléř – realitní kancelář, postupy a jednotlivé kroky na cestě k optimalizaci těchto jednotlivých vztahů, adekvátní nástroje, míra žádoucí intenzity vzájemných vazeb. Součástí semináře je i část zaměřená na rozvíjení schopnosti smysluplné argumentace, je řešena otázka jak si získat a udržet u klienta důvěru a respekt, jak vytvořit komplexní dobrý dojem, a to nejen osobní, ale vhodně působit v rámci realitní kanceláře....

- Cena školení: 8.990,-Kč samostatně, při objednávce 2/3 cena 7.490,-Kč, při objednávce 3/3 cena 5.990,-Kč
- Doba trvání školení: 40 hodin (5 dnů)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 12

2/3 – při objednávce libovolných dvou ze tří školení Realitní makléř Profesional – cena 7.490,- Kč za školení
3/3 – při objednávce všech tří školení Realitní makléř Profesional – cena 5990,- za školení