ŠKOLENÍ - Právní aspekty převodu nemovitostí

Školení je určeno všem realitním makléřům, kteří dokážou efektivně verbálně i neverbálně komunikovat s klientem, ale potřebují rozšířit své odborné znalosti, zejména z oblasti práva a daňové problematiky. Pamatujte, že nejen příjemné vystupování, ale hlavně vysoká odborná úroveň je zárukou obchodního i osobního úspěchu!

Nový občanský zákoník (vybrané části), Občanský soudní řád, věcná práva, specifické případy nabývání vlastnictví, Kupní smlouva, Smlouva o smlouvě budoucí kupní, Reservační smlouva, Katastr nemovitostí, související daňová problematika
- Cena školení: 4.490,-Kč
- Doba trvání školení: 16 hodin (2 dny)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 15