ŠKOLENÍ - Podstatné skutečnosti při prodeji domů a pozemků

Školení se dopodrobna zabývá jednotlivými specifiky při prodeji pozemků, jejich hodnotou z hlediska funkčního (územní plán, inženýrské sítě, tvar, velikost, orientace, atd...) i z pohledu růstu hodnoty investice v čase a zohledňuje tato kritéria při co možná nejefektivnějším prodeji, možnosti prezentace jednotlivých pozitiv, rozvíjení schopností makléře tímto směrem.

- Cena školení: 4.490,-Kč
- Doba trvání školení: 16 hodin (2 dny)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 15