ŠKOLENÍ - Podstatné skutečnosti při prodeji bytů

Školení se dopodrobna zabývá jednotlivými specifiky při prodeji bytů, druhy vlastnictví, jejich hodnotou z hlediska funkčního (velikost, dispozice, orientace, dostupnost, atd...) i z pohledu růstu hodnoty investice v čase a zohledňuje tato kritéria při co možná nejefektivnějším prodeji, možnosti prezentace jednotlivých pozitiv, rozvíjení schopností makléře tímto směrem.

- Cena školení: 4.490,-Kč
- Doba trvání školení: 16 hodin (2 dny)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 15