ŠKOLENÍ - Legislativa v praxi

Školení si klade za cíl zvýšit odbornou úroveň realitních makléřů (nikdo nepochybuje o tom, že většina aktivních makléřů bravurně ovládá obchodní taktiky a dokáže navodit přátelskou a relativně příznivou obchodní atmosféru), nicméně co se odborné úrovně týče, je potřeba si přiznat, že většina z nich má v této oblasti značné rezervy a není žádným tajemstvím, že polovina úspěchu spočívá právě ve schopnosti makléře pohotově reagovat na jednoduché otázky týkající se fungování a právních, daňových a administrativních aspektů trhu.

Klient si uvědomí, že se setkal se skutečným profesionálem ve svém oboru a makléř má napůl vyhráno.

- Cena školení: 4.490,-Kč
- Doba trvání školení: 16 hodin (2 dny)
- Cena školení zahrnuje: lektor, reprezentativní prostory, občerstvení, absolventský certifikát
- Maximální počet účastníků školení: 15