ŠKOLENÍ - Sebeprezentace, vystupování

3-denní seminář

Tento seminar je primárně určen všem uchazečům o zaměstnání. Seminář si klade za cíl vštípit všem účastníkům základní pravidla sebeprezentace a vystupování, naučit účastníky sestavit přehledný životopis a formulovat motivační dopis na míru konkrétní pozici a zaměstnavateli. Účastníci budou po absolvování schopni vest pracovní pohovor, naučí se pracovat s médii přinášejícími informace o pracovních příležitostech, budou schopni se aktivně účastnit hledání nového, vhodného zaměstnání.
Cílová skupina: Dlouhodobě nezaměstnaní, čerství absolventi, rodiče po mateřské/rodičovské dovolené

Cena: 2790,-Kč plus DPH