OBECNÁ ŠKOLENÍ

Školení zaměřená na praktické schopnosti a znalosti potřebné pro zvyšování elementárních znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zařazení na trh práce. Jedná se o tyto kursy:


Sebeprezentace, vystupování

Administrativní minimum, základy práce na PC

Obchodní taktiky

Certifikovaný obchodní zástupce

Podnikatelské minimum

Základy podnikání

 

Pro bližší informace o jednotlivých seminářích a nejbližších volných termínech nás neváhejte kontaktovat.