ŠKOLENÍ A PORADENSTVÍ

Společnost Hillpro s.r.o. nabízí dvě úrovně školení prostřednictvím zkušených a kvalifikovaných školitelů z různých oborů.

 

OBECNÁ ŠKOLENÍ

V první řadě se jedná o školení zaměřená na praktické schopnosti a znalosti potřebné pro zvyšování elementárních znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné zařazení na trh práce.

 

ODBORNÁ ŠKOLENÍ

Pro všechny, kteří by se rádi seznámili se základními principy fungování trhu nemovitostí, i pro ty, kteří se v realitách už pohybují a chtěli by své znalosti, případně dovednosti zdokonalit, jsme připravili několik tématicky laděných seminářů a školení.

 

PORADENSTVÍ

Společnost Hillpro s.r.o. zajišťuje pro své klienty vysoce kvalifikované poradenské služby – jak odborného charakteru (např. poradenství při nákupu či prodeji nemovitosti pro soukromé účery, nebo komplexní poradenskou službu při nákupi či prodeji nemovitostí pro investiční, příp. podnikatelský záměr.

Dále společnost Hillpro s.r.o. nabízí poradenství v elementárních oblastech jako je např. založení společnosti, výběr a hledání nového zaměstnání, osobní a profesní couching apod.