PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Hlavní naší činností je od roku 1998 kompletní projektové řízení developrských projektů různého charakteru a rozsahu. Realizovali jmsme projekty jak pozemkového developmentu, tak i bytovou výstavbu či ryze investiční akce. Před zahájením jakéhokoli projektu klademe důraz na jeho přesnou a precizní přípravu po všech jeho stránkách. Tedy zejména po stránce ekonomické, architektonické, technické, administrativní, právní a časové. Samozřejmostí je i zajištění všech dodavatelů od projekce až po samotnou realizaci, kompletní marketing a prodej a pravidelná komunikace s inestorem.

Na základě dlouholetých zkušeností v developmentu, realitách a investicích zajišťujeme pro naše klienty zejména tyto služby:

 • Počáteční posouzení vhodnosti investičního záměru vzhledem k místu, času a ceně
 • Vyhledání vhodného projektu či pozemku k realizaci uvažované akvizice
 • Zpracování celkové studie proveditelnosti projektu
 • Příprava koupě projektu včetně celkového podrobného due dilligence a včetně právního zajištění
 • Výběrové řízení na projektové práce
 • Příprava DUR a vyřízení samotného Územního rozhodnutí
 • Příprava DSP a vyřízení samotného Stavebního povolení
 • Výběrové řízení na dodavatele stavby
 • Průběžné řízení projektu
 • Zajištění kolaudace projektu
 • Vedení reklamní kampaně, prodeje, klientských změn a předání jednotek.
 • Finální vyúčtování projektu
 • Realitní činnost

Základním a pro nás samozřejmým parametrem pro realizaci jakéhokoli projektu je korektní přístup jak k investorovi a dodavatelům, tak samozřejmě i ke klientům, aby na konci celého procesu byli všichni naprosto spokojeni. K tomuto cíli vede vždy bezchybná práce celého našeho týmu zkušených profesionálů, který každý projekt realizuje.