AKTUALITY

Kolaudace komunikace a dešťové kanalizace

 Dne 14.1.2014 byl Odborem dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města Mladá Boleslav vydán pod č.j. ODSH256-280/2014015 Kolaudační souhlas na stavbu komunikace a dešťové kanalizace v obci Čistá u Mladé Boleslavi, které naše společnost vystavěla. Na základě toho jsme začali s obcí bezodkladně připravovat převod těchto staveb do vlastnictví obce.